Uncategorized

Resultatet från frysning av fett med cooltech

Nu har det gått 7 veckor sen jag gjorde min andra behandling av fettfrysning på insidan av låret. Och jag har minskat  4 cm i omfång, jag är så nöjd med denna behandling. Har du något envist område på kroppen som du kämpar med att få bort men som varken träning eller diet har fungerat, så kan jag verkligen rekommendera fettfrysning.
Fettfrysning går ut på att förstöra fettdepån genom att frysa ner fettet till effektivast möjliga
temperatur som detta fall är – 8c. Denna temperatur behålls sedan under 1 timme varpå innehållet i fettcellerna ( lipider, fettsyror) kristalliseras och fettcellerna dör ( går i apoptos = oåterkallelig självdöd) Övrig vävnad som hud, muskler, kärl och nerver skyddas eller påverkas endast temporärt.
  1. En viss rodnad och ibland lättare blåmärken kan uppstå över det behandlade området och vara i några timmar-dygn efter behandlingen. (Beror på tryck- och sugeffekt från modulen).
  2. Stickningar och en kliande känsla i det behandlade området kan förekomma och vara i några veckor sekundärt till att fettcellerna dör.
  3. Lättare feber kan inträffa de första 24 timmarna.
  4. Nedsatt känsel kan upplevas i området och vara upp till 8 veckor efter en behandling.
  5. En måttlig svullnad och lätt till måttlig smärta kan upplevas sekundärt till att en viss inflammation uppstår i den behandlade fettväven. Inflammationen går över spontant efter ca 10 dgr.
  6. Mer sällsynt kan en lättare och ytlig frysskada av huden uppstå efter behandlingen.

www.lasercenter.se/service/fettfrysning/

Ring 08 – 444 65 80 eller mejla info@lasercenter.se för en rådgivning inför din fettfrysning Stockholm.