Okategoriserade

Event med Rojalistiska föreningen

Jag har varit på ett event med Anne von porat som har veckomagasinet och Sophie Renemar som är VD för Hera Hub Sweden. Vi gick på det här eventet för att lyssna på hovets  informationschef  Margareta Thorgren som berättade om sitt och informationsavdelningens arbete för de fyra Kungliga familjerna. Det var intressant att lyssna på och få en inblick i Kungafamiljernas liv. Något Margareta tycker är tråkigt är att media lägger mer märke till prinsessan Victoria  och madeleines kläder än för det arbete de lägger ner.

Här är jag med Philip som driver Rojalisten03 på Instagram och Sophie Renemar som är VD för Hera Hub.

IMG_0191

 

Här är hovets informationschef Margareta Thorgren med Anne Von Porat som har veckomagasinet.

 

IMG_0197

 

IMG_0201