Behandling

Frys bort ditt fett effektivt med Cooltech 

Nu har jag börjat med en behandling som fryser bort fett som heter Cooltech. Fettfrysning går ut på att förstöra fettdepån genom att frysa ner fettet till effektivast möjliga temperatur som detta fall är -8ºC.   Denna temperatur behålls sedan under 1 timme varpå innehållet i fettcellerna (lipider, fettsyror) kristalliseras och fettcellerna dör (går i apoptos= oåterkallelig självdöd) Övrig vävnad som hud, muskler, kärl och nerver skyddas eller påverkas endast temporärt.

 

Följande kan uppstå eller upplevas efter en fettfrysning med Cooltech:

  1. En viss rodnad och ibland lättare blåmärken kan uppstå över det behandlade området och vara i några timmar-dygn efter behandlingen. (Beror på tryck- och sugeffekt från modulen).
  2. Stickningar och en kliande känsla i det behandlade området kan förekomma och vara i några veckor sekundärt till att fettcellerna dör.
  3. Lättare feber kan inträffa de första 24 timmarna.
  4. Nedsatt känsel kan upplevas i området och vara upp till 8 veckor efter en behandling.
  5. En måttlig svullnad och lätt till måttlig smärta kan upplevas sekundärt till att en viss inflammation uppstår i den behandlade fettväven. Inflammationen går över spontant efter ca 10 dgr.
  6. Mer sällsynt kan en lättare och ytlig frysskada av huden uppstå efter behandlingen.

 

Här är goa Sussane som behandlade mig

Först läggs det på gele på området.

En till två moduler appliceras över området och med hjälp av vakumsug dras överskottsfettet in i modulerna och fryses snabbt ner till måltemperaturen -8ºC. Det känns kallt i några minuter men sen tycker jag att man blir van med känslan. 

Efter avslutad fettfrysning kan en måttlig – intensiv men mycket kortvarig värme/smärta upplevas då cirkulationen och blodet återgår till det nedfrysta området. Så här såg det ut när man tar bort modullen. Jag blev nästan yr i huvudet när jag såg detta. Det som kändes i den här behandlingen är att man måste massera ut den här svullnaden och det kändes kan jag säga. Man är ju extra känslig på insidan av låren men man måste få igång blodcirkulation efter behandlingen.

Resultaten av fettfrysning CoolTech börjar märkas efter 2-3  veckor och fortsätter ända upp till 90 dagar. Jag har redan minskat 3 cm på låren.

www.lasercenter.se/service/fettfrysning/

Ring 08 – 444 65 80 eller mejla info@lasercenter.se för en rådgivning inför din fettfrysning Stockholm.