inlägg

Dags att byta elbolag?

Sponsrat annonsinlägg

Alla vill spara pengar, men många vet inte på vilket sätt de faktiskt kan spara pengar på. 

Genom att regelbundet se över sin ekonomi och sina olika avtal kan man spara tusenlappar per år. Elavtalet är ett sånt avtal som du bör kolla av då och då. Många gånger kan du spara mycket på att byta elbolag regelbundet och inte bara när du flyttar. 

 

Om du du vill ha billig el och skaffa ett nytt elavtal så ska du gå in på bytelbolag.se. De jämför elavtal så att du får det bästa priset. De hjälper dig också att byta bolag på ett smidigt sätt. 

 

En rekommendation är att få in som rutin att med jämna mellanrum se över elavtal och liknande avtal för att försäkra dig om att du betalar det lägsta priset för just dig. 

 

När det gäller att hitta det avtal som passar dig bäst så måste du räkna själv och utgå från dina egna förutsättningar. Det beror nämligen på hur du bor och hur din elförbrukning ser ut. 

 

Det finns i regel tre olika elavtal; rörligt, fast eller mix-avtal. Ett rörligt avtal har oftast ingen bindningstid vilket är fördelen. Å andra sidan följer priset utvecklingen på elbörsen vilket innebär att dina elutgifter varierar under året. Det är till exempel dyrare med el på vintern eftersom förbrukning då stiger. Tvärtom är det billigare på sommaren när förbrukningen i regel är liten. 

 

Ett fast pris innebär däremot att du betalar lika mycket under hela avtalsperioden. Du kan även välja ett så kallat mixavtal och då betalar du ena av halvan av din energiförbrukning till ett fast pris, och den andra halvan till ett fast pris. 

 

Hur man ska tänka när det gäller vilken typ av avtal man välja är svårt att säga på förhand eftersom vi inte kan förutspå marknadens elpriser. Det är lite samma som frågan om du ska välja en fast eller rörlig ränta på ditt bolån. Över tid kan det antagligen löna sig att välja ett rörligt pris, men det innebär också att kostnaderna varierar men att de i slutändan jämnar ut sig. För dig som har den ekonomiska möjligheten till att välja ett rörligt pris så kan det vara det mest fördelaktiga i längden. För dig som å andra sidan vill ha mer kontroll på utgifterna och vill ha en mer jämn månadskostnad vad gäller el, bör istället välja ett fast avtal. 

Mer om detta finns hos bytelbolag.se 

 

Innan du skaffar ett nytt elavtal ska du alltid kontrollera hur ditt nuvarande avtal ser ut. 

Detta är viktigt eftersom att om du har en viss bindningstid på ditt avtal, och väljer att säga upp avtalet innan tiden löpt ut, så får du betala en lösenavgift. Avgiften kan eventuellt vara så hög att det blir dyrare att byta, även om ditt nya avtal ger dig en billigare elkostnad.