Tips & råd

Har du svårt att sova? Vaknar ofta på natten? Påverkar din dåliga sömn dig och din vardag?

Har du sömnproblem så kan jag rekommendera dig learning to sleep som är en digital plattform med en personlig psykolog i bakgrunden som hjälper dig hela vägen. Du börjar med ett att boka ett första samtal där du får prata med en av deras psykologer som sker via deras app, antingen via röst- eller videosamtal, samtalet tar ca 30 minuter. I det samtalet kommer du och psykologen tillsammans fram till om deras behandling är lämplig för dig. Skulle du välja att gå vidare och påbörja behandlingen så är det samma psykolog som följer dig genom hela behandlingen. köpa matlådor online mattanten.se

Behandlingen pågår under fem veckor. Varje vecka presenterar din psykolog nya metoder och strategier baserade på KBT, Kognitiv beteendeterapi som är en behandlingsform som går ut på att bryta negativa beteendemönster och tankemönster som ofta är anledningen till att sömnproblem uppkommer och håller i sig. Behandlingen bygger bland annat på en metod som kallas sömnrestriktion där tiden i sängen begränsas och sovtiden komprimeras med syfte att bygga upp ett större sömntryck. Sömntrycket gör att kroppen börjar bygga upp en effektivare sömn av bättre kvalitet.

Resultaten av behandlingen utvärderas kontinuerligt för att säkerställa att metoderna ger effekt. Du kan när som helst avsluta din behandling, men bäst resultat uppnår du om du fullföljer programmets samtliga fem veckor. Varje vecka får du stöd och feedback då ni har ett röst- eller videosamtal om hur föregående vecka har gått och hur ni bör fortsätta.

Varje samtal med din psykolog kostar 250 kr. Har du ett frikort är samtalen kostnadsfria.

Vad kan Learning to Sleep hjälpa dig med? Billiga byggvaror och byggprojekt melanderbygg.se köpa hantverk och design online micaelasund.se köpa fryst mat online 

  • Svårt att somna på kvällen
  • Ofta vaknar mitt i natten och inte kan somna om
  • Stressande och oroande tankar som stör din sömn
  • Fortfarande känner dig trött efter du har vaknat

learningtosleep.se/