Skip to content

“KBT: Verktyget för att hantera livets utmaningar”

Känner du oro, ångest, är nedstämd, har en livskris eller är i sorg och behöver samtalsstöd? Då kan jag tipsa om Sunay Lundström som är KBT-terapeut och Beteendevetare. Vad är KBT? KBT står för kognitiv beteendeterapi och är en evidensbaserad behandlingsmetod som fokuserar på att förändra tankar och beteenden för att förbättra måendet. Metoden harContinue reading ““KBT: Verktyget för att hantera livets utmaningar””